Our Mission

V CompoTechu poskytujeme řešení ve formě kompozitních materiálů všem, kdo mají požadavky přesahující možnosti tradičních materiálů. Zaměřujeme se na výrobce, kteří potřebují pro svůj produkt nebo projekt vysoce výkonné kompozitní konstrukční díly. Kromě toho spolupracujeme jako subdodavatelé s dalšími výrobci kompozitních materiálů tam, kde potřebují technicky vyspělé konstrukce za hospodárné ceny.

Více o firmě CompoTech…

Our Capability

Soustředíme se na lidi a na proces. Klíčem k našemu úspěchu vždy byla a je schopnost navrhovat řešení na základě hlubokých znalostí svého vlastního výrobního procesu. Ten jsme po všechna léta vyvíjeli přímo u nás, vždy s cílem vyřešit požadavky konkrétních projektů. To, že jsme autoři produktu i procesu, znamená, že naši inženýři znají jak silné stránky, tak limity procesu a mohou tedy na požadavky projektů adekvátně reagovat. Díky tomu jsme vyvinuli nejefektivnější výrobní proces a nejvýhodnější způsoby využití materiálu. Říká se tomu „komplexní kompozitní řešení“ – laminát navržený tak, aby přesně  odpovídal potřebám zákazníka a byl vyrobitelný naším výrobním procesem

Více o našich schopnostech a možnostech…

Our History

Since 1995, CompoTech has grown from two men winding carbon fibre in a garage to where we are today.  The company has continually developed the production process as well as improving design methods and adapting to new materials.

CompoTech has changed in size and setting but is still recognised for its core process and dedication to innovation, development and quality.  Looking outward,

Od roku 1995 vyrostl CompoTech ze dvou nadšenců, kteří navíjeli uhlíkové vlákno v garáži, do dnešních rozměrů. Firma neustále rozvíjí svůj výrobní proces, vylepšuje konstrukční metody a adaptuje je na nové materiály.

CompoTech se změnil co do velikosti a uspořádání, zůstává ale firmou uznávanou pro svůj originální výrobní proces, nadšení pro inovace, vývoj a kvalitu. Ve vztahu k vnějšímu světu si drží své hodnoty, mezi něž patří podpora nápadů překonávajících stávající standard a hledání nových příležitostí. Při pohledu dovnitř dává svým zaměstnancům příležitosti k dalšímu růstu a vnímá je všechny jakou součást rodiny jménem CompoTech.

 

Historický vývoj firmy CompoTech v čase…

CompoTech Directors

Dr. Ondrej Uher

Research and Development Director

Ing. Vítek Šprdlík

Engineering Director

Rory Carter

Director and Chairman

Vladislav Ptašnik

Production Director